"Bygden överlever ej utan bredband"

Bredband till alla är en förutsättning för att landsbygden ska hållas levande. Det tycker flera av dem som bor i de norra kommundelarna i Olofström och Karlshamn.

De kräver nu i ett brev att kommunerna förser dem med bredband.

– Eftersom lantbruket har mer och mer kontakt med bland annat myndigheter och slakterier via internet så behövs bredband för att vi ska kunna arbeta effektivt, säger lantbrukaren Håkan Johansson, en av dem som undertecknat brevet.

Anders Randver, som driver företag i området, anser att bredband behövs för att få ordentilg fart på utvecklingen av bygden.

– Alla från familjer som funderar på att flytta hit till de företag som finns här idag och de som tittar på att etablera sig här uppe behöver bredband. I förlängningen alstrar det skattekronor till kommunen, säger han.