Naturen skonas vid röjning

Sex skogsföretag i södra Sverige har kommit överens om att det är viktigt att all den stormfällda skogen ska hanteras med hänsyn till miljön, även om det är bråttom att ta hand om träden.

Bland annat ska man försöka spara höga stubbar, vissa liggande träd och trädgrupper.

Skogsföretagen skriver i en gemensam överenskommelse att det är möjligt att med klok planering både rädda det värdefullaste virket till industrin samtidigt som att man sparar viktiga naturvärden.

Samtidigt som man vill spara en del fällda träd uppmanar man skogsarbetarna att hålla koll så att inte skadliga barkborrar, som kan förstöra stora delar av skogen, får fäste.