Inget gehör för protest mot planerade villlor

De invånare i Sölvesborg som överklagat kommunens beslut att bygga tolv strandnära villor i Valjeviken nådde ingen framgång hos länsstyrelsen.

De boende i området har överklagat beslutet eftersom man anser att miljön skadas om kommunen byggor villorna.

Men länsstyrelsen anser inte att det finns några hinder för de planerade villorna.

Beslutet kan inom tre veckor överklagas till regeringen.