Mycket osäkert om byar får bredband

Det är långt ifrån säkert att det blir bredband till byarna i de norra delarna av Karlshamn och Olofströms kommun.

Som vi berättat tidigare kräver invånarna bredband för att kunna hänga med i samhällsutvecklingen.

- Redan i höstas kom vi fram till att vi inte ska bygga ut bredbandsnätet mer, det är olönsamt, säger Lars Göran Karlsson (s), ordförande i Olofströms kabeltv-bolag, OKTV.

I Karlshamn finns däremot ambitionen att alla invånare ska få bredband.

- Men det är för tidigt att ge något löfte, säger Lennart Henriksson på kommunen.

Både i Olofström och Karlshamn har idag 90 procent av invånarna tillgång till bredband.