Orkanen dyr för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i östra Blekinge har nu räknat ut hur mycket orkanen Gudrun kostade dem.

Notan stannade på 300 000 kronor. Det är framförallt extra personalkostnader som har följt efter stormen.

Räddningstjänsten östra Blekinge kommer nu via länstyrelsen att söka pengar ur EU:s solidaritetsfond för att täcka kostnaderna.