Stort plus för skolan i Sölvesborg

Ekonomin inom skol- och barnomsorgen i Sölvesborg har kraftigt förbättrats det senaste året.

Resultatet är fem miljoner kronor bättre jämfört med föregående år.

Överskottet för verksamhetsåret 2004 är sammanlagt 5,2 miljoner kronor.

- Det är positivt att verksamheten går plus och det ger oss bra förutsättningar under det här budgetåret, säger Bengt Johnsson (s) ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Sölvesborg.

Minskade vikariekostnader, ökade intäkter inom barnomsorgen och ett stort överskott inom individ- och familjeomsorgen är de främsta orsakerna till det positiva ekonomiska resultatet.

Det ekonomiska läget kan dock förändras drastiskt framöver, enligt Bengt Johnsson. Orsaken är de två ansökningar som lämnats in om att starta friskolor i kommunen.

- Blir det friskolor i Gammalstorp och Nogersund så får vi räkna med omkring sju miljoner kronor i extra kostnader, säger Bengt Johnsson.