Försvaret ger lägre lön till kvinnor

Löneskillnader är vanliga inom försvaret. Män tjänar ungefär fem procent mer än kvinnor för samma jobb. Det visar en kartläggning som försvaret gjort.

Utredarna tror att det finns ännu fler olikheter än vad som har redovisats. Försvaret medger att det sannolikt finns fler ”osakliga löneskillnader” mellan män och kvinnor än vad som rapporterats från förbanden.

”Skillnaderna är för stora för att kunna förklaras med skillnader i prestation och regionala skillnader”, skriver de också.

Hos Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, kritiserar man försvarets jämställdhetsarbete. Enhetschef Anita Harriman pekar på att försvaret inte har rättat till löneskillnaden trots att de har haft flera år på sig.

Försvaret har 20 000 anställda och av dem är 4 000 kvinnor.