Smugglarna vinner på tullens papperarbete

Oron för att brottsbekämpningen ska bli lidande av för mycket pappersarbete är stor inom tullen i Blekinge.

De senaste månaderna har man fått personalförstärkning för att klara av pappersarbetet, men den hjälpen försvinner den 31 mars.

Tullpersonalen befarar då att man kommer att hamna på efterkälken i kampen mot smugglarna.

Under en övergångsperiod har tullen i Blekinge fått extra personalresurser för att klara av pappersarbetet som blev en tillkommande arbetsuppgift i samband med besparingarna inom tullen sommaren 2004.

Den 31 mars upphör personalförstärkningen och vad som händer därefter är oklart.