Fler dagisplatser ska locka F17-personal

Nu går Karlshamns kommun på offensiven i kampen om var i länet de nya invånarna ska välja att bosätta sig när ny helikopterpersonal flyttar till F17.

Karlshams kommun som idag har brist på barnomsorgsplatser öppnar två nya avdelningar på Regnbågens förskola inom kort, enligt ett beslutet i nämnden för barn, ungdom och skolfrågor.

Därmed kan kommunen erbjuda dagisplater åt nya kommuninvånare.

Det är den kommun som kan erbjuda bäst barnomsorg, skola och medflyttarservice som beräknas dra det längsta strået i kampen om nya invånare och därmed ökade skatteintäkter när ny personal anställs på F17.