Karlshamns vill ge bort mer pengar

Olje- och matfettillverkaren Karlshamns vill dela ut mer pengar till aktieägarna.

Styrelsen föreslår att den ordinarie utdelningen höjs från 3:50 till 5 kronor per aktie, och dessutom planerar man att ge en extra utdelning på 4:50 per aktie.

Styrelsen har också beslutat om en mer generös utdelningspolicy, som säger att minst 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut till ägarna.

Karlshamns redovisar en vinst på 152 miljoner kronor för 2004. Det är en vinst på 33 miljoner lägre än föregående år.

I år räknar Karlshamns med en god tillväxt inom specialprodukter, men också omfattande omställningar inom framförallt produktionen, skriver bolaget i sitt bokslut.