Miljardkostnader för försäkringsbolagen

Stormen i södra Sverige i början av januari kommer att kosta försäkringsbolagen drygt 4,2 miljarder kronor. Den visar en uppskattning som Försäkringsförbundet gjort.

Enligt Anders Beskow, vice VD på Försäkringsförbundet, ser det ut som att hälften av försäkringsbolagens kostnader kommer att gå till att täcka skador på skog och hälften till skador på egendom, men att läget kan förändras när förbundet får en helhetsbild över alla skadeanmälningar.