Olofström kräver störst ersättning

Omkring 20 miljoner kronor vill Blekinges kommuner och räddningstjänsten ha av EU för de kostnader man drabbats av i samband med orkanen i januari.

– Jag tycker det handlar om rimliga ersättningskrav, säger Claes Wiberg, försvarsdirektör på länsstyrelsen i Blekinge.

Ersättningsanspråken på kommunnivå skiljer sig åt. Olofström kräver mest pengar, 12,5 miljoner kronor, därefter följer Karlshamn och Ronneby som vill ha omkring tre miljoner kronor vardera.

Karlskrona kommun ansöker om 1,2 miljoner kronor medan Sölvesborg inte begär någon ersättning.

– Sölvesborg anser sig inte ha drabbats av merkostnader och anledningen till att Olofström ligger högt beror på att kommunen äger elbolaget Olofströms Kraft som drabbats hårt ekonomiskt, säger Claes Wiberg.

Räddningstjänsten begär en halv miljon kronor, länsstyrelsen drygt 200 000 kronor medan landstinget i Blekinge inte lämnat något ersättningskrav.

Länsstyrelsens förhoppning är att EU genom sin solidarietsfond ska ge ekonomisk hjälp till de som drabbats.

– Hur stor kompensationen blir och när ersättningen kommer att betalas ut är för tidigt att säga i nuläget. Troligtvis kommer ett besked i vår och det innebär att pengarna hamnar inom årets budget, säger Claes Wiberg.