Protester mot stank från tipp förgäves

Grannar till soptippen i Angelskog får även i fortsättningen stå ut med stanken från tippen.

Ny lagstiftning förbjuder lagring av organiskt avfall och slam på deponianläggningar. Men tippen i Angelskog har beviljats dispens från förbudet under hela det här året, skriver Sydöstran.

Fastighetsägare i närheten av soptippen säger att stanken är hemsk även när det är vindstilla och i flera år har de påpekat detta för Ronneby kommun och protesterat.

Men protesterna har varit förgäves och de får helt enkelt hålla för näsan ett år till.