Fästingsmitta har bitit sig fast i länet

Den fästingburna TBE-smittan anses nu etablerad i Blekinge.

Förra året rapporterades tre fall av virussjukdommen och enligt fästingforskaren är Johan Berglund är nya fall att räkna med.

Ett av fallen var en turist som bara vistats en vecka på Aspö, men trots det anser inte Johan Berglund att det finns anledning till oro. Enligt honom är chansen att smittas mycket liten och runt hälften av de som smittas utvecklar antikroppar som hindrar sjukdomen från att bryta ut. Runt en tredjedel får feber och huvudvärk som går över efter en tid. Men sedan finns det de som blir rejält sjuka av smittan.

- De övriga får ett återinsjuknande efter att ha varit friska i en vecka, och får då tecken på en hjärninflammation. Vi har haft flera fall i Blekinge som behövt sjukhusvård under lång tid, säger Johan Berglund.