Vardagsbrott klaras nästan aldrig upp

Statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att under fem procent av många typer av vardagsbrott förblir ouppklarade.

Chansen att brott som cykelstölder eller bostadsinbrott klaras upp är därför minimal.  

Av över 230 inbrott i bostäder i Blekinge klarade polisen bara upp ett 10-tal år 2003.

Samma år anmälde omkring 1000 personer att man fått sin cykel stulen. Uppklarningsprocenten där var en procent.

Att så få vardagsbrott klaras upp förklarar Per Arne Strand som är närpolischef med att polisen prioriterat våldsbrott framför den här typen av egendomsbrott.  

En vanlig åsikt är att det är oacceptabelt att så få av vardagsbrotten klaras upp.

Närpolischefen menar att det ändå är viktigt att man inte låter bli att anmäla exempelvis en cykelstöld.