Moderater vill ha mer trafikundervisning i skolan

Moderaterna i Olofström vill öka trafikundervisningen i skolan.

Enligt partiet har det under senare tid blivit vanligare att unga bilförare ägnar sig åt buskörning i kommunen.

För att öka medvetenheten bland ungdomarna kring vilka risker det finns i trafiken så föreslår partiet i en motion att man ska öka informationen i skolorna.