Polisen tar tag i vardagsbrott

Polisen ska bli bättre på att klara upp inbrott, cykelstölder och andra brott av vardagskaraktär.

Som vi berättat tidigare så visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, att endast en bråkdel av den här sortens brott klaras upp.

Enligt närpolischef Per-Arne Strand har polisen infört en ny organisation.

Från den 1 februari jobbar tio poliser på heltid med vardagsbrottslighet.

- Sett på kort sikt gör polisen omprioriteringen på bekostnad av ordnings- och närpolisen. Men sett över längre tid pågår en föryngring inom kåren som frigör utrymme för det här, säger Per-Arne Strand.