Karlskrona

Hemtjänsten kom inte in i brinnande hus

1:16 min

Hemtjänstpersonalen försökte förtvivlat ta sig in i den brinnande villan i Mommelycke utanför Karlskrona där en 84-årig man brann inne förra veckan. Men låssystemet fungerade inte och det gick inte att ta sig in.

All hemtjänstpersonal i Karlskrona ska i framtiden ha med sig en reservnyckel till de elektroniska lås som styrs med mobiltelefoner. Ifall samma sak skulle hända igen.

– Efter branden har det uppstått en osäkerhet om hur höga temperaturer de elektroniska låsen klarar, därför kommer hemtjänstpersonalen att ha nycklar med sig som reservlösning tills vi har garantier för att de elektroniska låsen klarar stark värme, säger Martin Olsson, chef för äldreförvaltningen.

Slogs ut
Det är osäkert hur höga temperaturer de elektroniska låsen klarar, konstaterar han efter branden i Mommelycke i förra veckan, där en 84-årig man dog.

Det är oklart varför det inte gick att låsa upp mannens hus vid branden, men Martin Olsson menar att även om låset hade fungerat hade hemtjänstpersonalen inte kunnat göra något för att rädda mannen.

Effektivare än nyckel
Över 1200 personer i Karlskrona har elektroniska lås, som hemtjänsten kan låsa upp med sina mobiltelefoner. Systemet gör hemtjänstens jobb mer effektivt, säger larmansvarige Niclas Brissmalm.

– Du ska ha gretas nyckel på morgonen, jag på middagen, och sedan din kollega på eftermiddagen. Då ska vi träffas och lämna över nycklar. Idag har alla en digital nyckel, så vi spar oerhört mycket körning. Det är miljö, vi spar tid och vi får mer kvalitet.