Blekinge

Holländsk konkurrens knäcker svenska tomatodlare

3:15 min

Svenska tomatodlare har det svårt. Konkurrensen från framför allt Holland är hård, och enligt flera branschföreträdare är mer än 20 procent av de svenska tomatodlingarna på väg att försvinna. Vi besökte Elleholms tomatodling utanför Mörrum för att fråga Thomas Lilja hur det här påverkar dem. 

– Situationen är väldigt pressad just nu och det är nästan omöjligt att få verksamheten lönsam, säger Thomas Lilja på Elleholms tomatodling utanför Mörrum.

Han är en av de odlare som påverkas av den utländska konkurrensen. Importen gör att han tycker att han får för lite betalt för sina varor. Men att helt stoppa importen av tomater skulle inte fungera. 

– Vi behöver importera, eftersom vi inte har tillräckligt mycket tomater själva. Men priserna pressas ner alltmedan det byggs nya växthus i andra länder, säger han. 

Behövs verkligen de svenska tomaterna då?

– Som jag ser det är det av miljöskäl. I Sverige odlas tomater i växthus med alternativ uppvärmning. Vi använder överskottsenergi och bidrar inte till några utsläpp eller övergödning.