Blekinge

Christina Mattisson tycker regeringen förbiser Blekinge

Regeringen har inte förstått hur viktigt Blekinge håller på att bli för svensk handel mot öster. Det menar regionstyrelsens ordförande, Christina Mattisson (S).

I en skrivelse poängterar hon att de 500 miljoner kronor som avsatts i länstransportplanen inte räcker.

– Sveriges handel över Östersjön kommer att öka och kräver investeringar i vägar, järnvägar och hamnar. Mot den bilden anslår inte regeringen tillräckliga resurser, säger hon.