Blekinge

Fler använder bälte

93 procent av blekingarna använder bälte när de kör bil. Det visar en undersökning som visar att bältesanvändningen ökar i landet.

Bäst i undersökningen är Hallands län med 99 procent och sämst är Dalarna och Kalmar med 87 procent.

Det är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande som ligger bakom undersökningen, och deras mål är att 99 procent av svenskarna ska använda bilbälte år 2020.

I undersökningen deltog 337 042 personer, varav 6 525 blekingar.