Karlskrona

Skolverket: Mikael Elias elever får omotiverat höga betyg

7:08 min

Skolverket har upptäckt att Mikael Elias-gymnasiet i Karlskrona sätter omotiverat höga betyg. Hälften av eleverna fick ett högre betyg än vad nationella provet motiverade i ämnena Matte B och Svenska B. Enligt skolans tillförordnade rektor, Märit Truuts beror det på att provet innebär stor stress för eleverna. 

Skolverkets pressansvarige Mattias Gagnert kommenterar Karlskronaskolans siffror så här:

– När avvikelsen mellan satt betyg och resultat på nationella prov är så stor finns det anledning för skolan att analysera det och ta reda på varför det ser ut så här. Det är också viktigt att man pratar om betygsättningen med personalen.

Märit Truuts är tillförordnad rektor på Mikael Elias-gymnasium i Karlskrona. Enligt henne beror de höga slutbetygen på att eleverna ofta förbättrar sig under terminens gång efter att de gjort provet. 

– Provet är dessutom en stressig situation som många elever inte klarar så bra. En del kanske behöver muntliga examinationer för att komma till sin rätt. säger hon. 

Skolverket uppmanar er att analysera resultaten och ta reda på varför det ser ut såhär. Tänker ni göra det?

– Det gör vi varje år. Då går vi genom resultaten i förhållande till provet och rektorn tittar på vad skillnaderna beror på. 

Andra Mikael Elias-skolor i landet har kritiserats för att rektorer pressat lärarna att sätta höga betyg i marknadsföringssyfte. Förekommer det på er skola?

– Nej, det tycker jag är helt förkastligt. Det har jag aldrig varit med om.