Blekinge

Cancerpatienter får snabbare besked

1:33 min

Patienter med svåra cancersjukdomar i Blekinge får en snabbare diagnos och därmed fortare rätt behandling genom att vävnadsprover läggs in i datorn. Och nu hoppas man på patologilab på Blekingesjukhuset bli experter på bilddiagnostik.

När en person misstänks ha exempelvis cancer tas ett vävnadsprov. Det genomgår sen flera processer på patologilab och hamnar till sist på ett provglas som läkare studerar noggrant i mikroskop för att se om det ser normalt ut eller inte.

Men genom ett av flera projekt som patologilab ingår i scannar man nu in mer än hälften av alla prover i datorn och det har flera fördelar. Bland annat att läkare inte behöver vara på plats för att kunna bedöma ett prov och det innebär att det också går fortare och målet är att det ska omfatta hela landet.

Att det går snabbare har oerhört stor betydelse för patienten, säger Lennart Mellbom, överläkare på patologilab.

Det är flera projekt som både har pågått och pågår på patologen på Blekingesjukhuset och som man ser i framtiden.

Och man ligger redan långt fram och hoppas på att kanske kunna  sälja dessa tjänster i framtiden. I Blekinge behöver man sällan vänta längre än en vecka på besked men på andra håll kan väntetiden vara upp till två månader.

Tidgare var det bra mycket krångligare, berättar Kristina Landqvist som är avdelningschef på patologilab. Då fick man paketera provglasen och skicka dem med posten. Och detta tog tid och provet kunde försvinna.

Ingrid Elfstråhle
Ingrid.elfstrahle@sverigesradio.se