Karlskrona

Musik och företagande mixas i ny utbildning

IB-gymnasiet i Karlskrona får en ny utbildningslinje inriktad mot musik- och företagande. Skolan samarbetar med "Academy of Music and Business" i Tingsryd, och studenterna kommer att få vägledning av internationella musiker och affärsutvecklare.

Samarbete med erkända musiker, producenter och entreprenörer inom musikområdet ska ge en nära insikt i musikbranschen.