Blekinge

LRF Sydost kritiserar varning för ost

0:30 min

Nu reagerar LRF Sydost på Livsmedelsverkets uttalande att man av miljö- och hälsoskäl bör äta mindre ost. Regionen ställer sig frågande till om myndigheten har en helhetssyn i frågan och vad det är de egentligen menar.

"Att gå ut med ett så onyanserat uttalande gynnar inte den svenska livsmedelsproduktionen" säger LArs-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost.

Livsmedelsverket menar att den biologiska mångfalden påverkas negativt av att vi äter allt mer ost. Detta är enligt LRF Sydost motsägelsefullt. De menar att  betande djur är en förutsättning för öppna landskap med biologisk mångfald.