Alliansen vill förlänga skolplikten

1:11 min

Regeringen vill förlänga den obligatoriska grundskolan till tio år. Det berättade de fyra allianspartiledarna vid en pressträff i dag.

Skolan föreslås bli obligatorisk redan från sex år. För elever som inte klarar kunskapskraven efter tio år kan det bli aktuellt med ännu ett år obligatorisk undervisning i grundskolan. 

Regeringen föreslår dessutom obligatorisk sommarskola för elever som har "godkända betyg inom räckhåll" i grundskolans sista eller näst sista årskurs.

- Vi har en kunskapsutmaning framför oss i Sverige. Nyckeln ligger i svensk skola, sade statsminister Fredrik Reinfeldt.

Det blir lågstadiet som förlängs med ett år i alliansens förslag. Pedagogiken kommer att anpassas efter de sexåringar som alltså skulle bli de nya ettorna. Enligt Jan Björklund kommer de att ha lektioner i svenska, matte, estetiska ämnen och mycket raster.

- Inlärningen ska präglas av lekens form, sade Jan Björklund.

Reformerna kommer att börja genomföras tidigast i slutet av nästa mandatperiod eller i början på mandatperioden därpå.

Skoldebatten blossade upp i höstas efter att resultaten från Pisaundersökningen visade att svenska elevers kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse har hamnat under OECD-genomsnittet.

Stefan Löfven ochIbrahim Baylan skrev då på DN Debatt att Socialdemokraterna bland annat vill satsa på mindre klasser, fler speciallärare och stoppa vinstjakten i skolan.

Jan Björklund kallade resultaten för allvarliga, men sade också att regeringens skolreformer ännu inte hade hunnit ge effekter.