Besked om Kallinges vatten väntas imorgon

Imorgon torsdag räknar Livsmedelsverket med att kunna ge svar på de vattenprover som skickats in från kommunala vattenbrunnar i Kallinge.

Proverna skickades in i mitten av december efter att man upptäckt giftiga ämnen i en brunn intill F17.

En av teorierna är att gifterna kan komma från det släckskum som tidigare använts på flottiljen och i väntan på ytterligare analyssvar har vattenverket i Kallinge stängts av.