Anställningsstopp för civilanställda

Det råder just nu stopp för anställning av civila på de militära förbanden i Blekinge.

Stoppet som infördes redan den andra december kommer till av ekonomiska skäl men också för att man inom Försvaret vill avvakta för att se hur den framtida organisationen kommer att se ut.

Stoppet gäller hela Försvarsmakten och väntas finnas med åtminstone fram till sommaren.