Västbleking JO-anmäler Gertrud Care

En kvinna i västra Blekinge som tidigare var anställd på Gertrud Care har nu JO-anmält hemtjänstföretaget.

Kvinnan larmade till bland annat facket och media om missförhållanden i arbetsmiljön på Gertrud Care. Därefter har hon inte fått arbeta mer på företaget, enligt anmälan.

Kvinnan menar att hon blev avstängd från sitt jobb just för att hon gick ut och berättade om bristerna i arbetsmiljön.