Kunde inte söka till friskola

Karlskrona kommuns webbsida har haft tekniska problem som gjort att elever inte har kunnat söka till en av Karlskronas friskolor, UCS, Karlskronas internationella gymnasieskola. 

I slutet på förra veckan öppnades sidan för gymnasieval. Men på grund av tekniska fel försvann skolans uppgifter.

Rektorn Mattias Liedholm tycker att det inträffade är beklagligt eftersom det kan innebära att elever valt en annan skola i tron att det inte går att söka till UCS.

Från och med idag är det möjligt att söka utbildningen via webben.