Lösningmedel har förorenat grundvattnet

1:36 min

Det farliga lösningsmedlet perkloreten, PCE, har hittats i marken vid Textilias tvättanläggning i Karlskrona.

Det är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som krävt de miljöundersökningar av området som Textila nu genomfört.

För tio år sedan fanns det en kemtvättsverksamhet i lokalen med PCE och det är orsaken till föroreningen. När PCE bryts ner så bildas bland annat tri- och vinylklorid som är cancerogena ämnen. PCE är också ett opålitligt ämne eftersom det är tyngre än vatten och därför rinner rakt ner till berggrunden och kan därefter försvinna långt bort från själva utsläppet längs bergets sluttningar.

Inga skäl för oro
– Som det ser ut nu, med det vi känner till i dag, så finns det ingen anledning att oroa sig, säger Robert Johannesson, miljöchef i Karlskrona.
– Det verkar inte finnas några dricksvattenbrunnar i området och vi vet inte om den här föroreningen är så stor och har gått iväg så långt bort att den skulle kunna påverka någon bebyggelse. 
Han menar att de måste veta mer om föroreningens omfattning, men att det troligtvis kommer att röra sig om en omfattande sanering.

Tar situationen på allvar
Fredrik Lagerkvist är vd på Textilia säger att de ärvt ansvaret från det företag som hade kemtvätteriet där innan Textila tog över.
– Vi tar det här på stort allvar och tycker att det är viktigt att vi får en klarhet i hur stor föroreningen är, säger han.

Han lovar också att driva frågan och därefter göra den sanering som krävs.

Arbetsmiljön
– Den största risken skulle vara att PCE har läckt in i byggnaden och därför har vi gjort tre mätningar av inomhusluften. De visar att halterna är mycket låga, långt under de värden som naturvårdsverket satt, säger Fredrik Lagerkvist.
– Så det finns ingen risk för vår personal som jobbar i fastigheten, fortsätter han. 

När saneringen kommer äga rum vet han inte i dagsläget. Nu följer utredningar om hur man det ska gå till. Kostnaden för saneringen kommer att delas mellan Textilia och statliga FFV.