Konkurrensverket slutar utreda Karlshamns hamn

Konkurrensverket utreder inte vidare om Karlshamns hamn har brutit mot lagen om offentlig upphandling. Skälet är att preskriptionstiden för en eventuell skadeavgift har gått ut.

Utredningen inleddes efter ett tips att hamnen köpt varor och tjänster för flera miljoner från en elfirma utan att gå ut med anbudet till andra.

Enligt samma tips skulle det förekommit mutor genom att bland annat butiksvaror lämnats till dem som gör beställningarna i hamnen, men polisen ansåg att uppgifterna var för vaga.

Karlshamns hamn har efter anmälan gjort en ny upphandling.