Tolerans bland unga ska öka i Sölvesborg

Sölvesborg ser ut att bli först ut i länet att införa den så kallade Kungälvsmodellen för ökad tolerans. Det handlar om att högstadielever med en intolerant världsbild under ett helt läsår träffas för utbildas och diskutera intolerans.

Idag arbetar nitton skolor i landet efter modelllen och Sölvesborg ser ut att bli den tjugonde att införa toleransprojektet.

Istället för enstaka temadagar får ungdomarna ägna ett helt år åt frågorna. Målet är enligt projektet att bearbeta åsikter och förändra synen på sig själv och andra.

Beslut om projektet ska införas kommer att tas i kommunfullmäktige på måndag.

Projektet startade i Kungälv efter att en 14-åring blivit ihjälsparkad av fyra äldre ungdomar med nazistsympatier.