Inga vårdplatser ska stängas i Karlshamn

Två platser på övervakningsavdelningen vid sjukhuset i Karlshamn skulle stängas i höst. Men hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Ola Mattsson tänker ogiltigförklara beslutet.

Sedan nedläggningen av nattakuten i Karlshamn har man på sjukhuset haft stora problem. När det har varit överbeläggningar på sjukhuset så får personal stanna kvar och vänta på ambulansen till Karlskrona långt in på natten. Det berättar Eva Åsheden, avdelningschef på dagakuten i Karlshamn.

– Vi är rädda att nedläggning av vårdplatser här leder till fler transporter till Karlskrona och att personalen får mer övertid här om kvällarna. Och att patienter får ligga kvar här över en längre tid. Vissa dagar har uppemot tio patienter legat mer än fyra timmar som är vår gräns. 

– Spontant känner jag att det dras in platser i Karlshamn. Vi vill att patienterna i västra Blekinge ska ha det lika bra som i östra Blekinge. Det hoppas jag att man tänker på.

Oro bland personalen
Personalgruppen drabbas av oro eftersom man redan nu har övertid på kvällarna, Eva Åsheden vill inte se fler sådana fall. En extra ambulans ska sättas in och man hoppas att det ska lösa dessa problem. 

– Två platser kan låta lite men när det är många patienter så är det väldigt gott att ha. 

Tillfälliga stängningar inga problem
Landstingsrådet, tillika hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Ola Mattson (s) tänker ogiltigförklara beslutet eftersom han ser det som en verksamhetsförändring vilket innebär att det är ett nämndsbeslut. 

– Vi tänker inte fatta några sådana beslut, de två vårdplatserna ska vara kvar.

Per-Ola Mattsson kan inte säga var gränsen går för att en stängning av vårdplatser ska betraktas som en verksamhetsförändring. Under hösten ska även fyra platser på avdelningen för vård av multisjuka äldre stängas i två veckor, det berättar Eva Åsheden. Men detta är ingen verksamhetsförändring enligt Per-Ola Mattson.

– När det gäller en tillfällig nedstängning på grund av personalbrist så är ju inte det en verksamhetsförändring på det sättet. Sånt sker hela tiden i hela  vård, särskilt under sommaren. 

Budgeten ska hållas
Alla förändring hos övervakningsenheten betraktas dock som verksamhetsförändringar eftersom att den är så viktig för sjukhusets verksamhet. Och Per-Ola Mattson vill inte gå med på att budgeten för sjukhuset är för låg.

– Sjukhuset har tvåtusen tvåhundra miljoner kronor för den årliga driften. Den budgeten ska hållas. De 15 miljoner som saknas måste inte tas från personal. 

Förnekar dödsfall
Per-Ola Mattson dementerar uppgifterna från Sydöstran om att människor ska ha avlidit under ambulanstransport från Karlshamn till Karlskrona och hänvisar till sjukhusledningen. Inte heller uppgifterna om att personal fått jobba till fyra på morgonen stämmer menar han.

– Vi har varit tydliga med att det ska inte ske några neddragningar i Karlshamn så vi behöver inte tänka om. Och vi ska sätta in transportambulanser i början av nästa år för att avlasta akutambulanserna.