Dödsolyckorna minskar inte i Blekinge

Blekinge följer inte trenden när det gäller färre döda i trafiken.

Nationellt har antalet döda minskat kraftigt sedan 2008, men i Blekinge ligger antalet konstant på ett par döda per år.

Hittills i år har ingen dött i trafiken men enligt Magnus Sandberg på Transportstyrelsen är det svårt att dra generella slutsatser för Blekinges del eftersom det rör sig om så låga tal.