Nytt sjukhus 3,5 miljarder billigare

1:36 min

Nu har tre forskare på Blekinge tekniska högskola, BTH, gett sig in i sjukhusdebatten. Och de har kommit fram till att det behövs en ny, oberoende utredning.

Forskarna har utgått från landstingets egen utredning tillsammans med det underlag politikerna hade när de i juni beslutade att fortsätta satsa på de två sjukhus som finns.

Och de har kommit fram till att det behövs en ny, oberoende utredning.

Lars Svensson är doktor i företagsekonomi och han anser att det blir billigare att bygga ett nytt sjukhus.

33-årig livslängd
De tre BTH-forskarna har enbart utgått från ekonomin när de gjort sin granskning och då kommit fram till att investeringen för att rusta upp de befintliga sjukhusen måste jämföras med investeringen för ett nytt sjukhus, och att det blir billigare att driva ett nytt eftersom det innebär lägre personalkostnader, lägre driftskostnader och framförallt lägre energiförbrukning. Och räknat på det nya sjukhusets livslängd, 33 år, blir det 3,5 miljarder billigare.

Men landstingsrådet Per-Ola Mattsson (S) som håller fast vid linjen att renovera och bygga vidare på de befintliga sjukhusen, menar att forskarna missar väsentliga delar i sin slutsats.

Många faktorer att väga in
Bland annat vad de gamla byggnaderna ska användas till om man bygger nytt, vad en helt ny infrastruktur kostar och att ombyggnadsbehovet är akut. Och Lars Svensson håller med om att det inte räcker med att bara titta på ekonomin.

– Det är ju många saker att ta hänsyn till och det är ju därför vi föreslår att någon oberoende ska titta på det här och väga in faktorerna.