Få sittplatser på nya Aspö-färjan

Den nya Aspöfärjan Yxlan som började trafikera Karlskrona-Aspö igår har bara tolv sittplatser. Men det ska byggas till fler sittplatser.

- Vi ska bygga ett 50-tal till, men så många som 150 sittplatser som den andra har kommer det inte att bli, säger distriktschef Lars Salmi som har hand om bilfärjorna för Trafikverket Syd.

Hans tips är att resenärer som vill försäkra sig om en sittplats istället åker med den andra färjan.

Enligt Lars Salmi har Vägverket med den nya färjan framförallt tillmötesgått önskemålen om att kunna ta fler personbilar och lastbilar på Aspöfärjan.

Det finns även 36 platser utomhus på färjan.