Protester från Karlskrona mot vindkraftspark i Hanöbukten

Planerna på en vindkraftspark i Hanöbukten oroar politikerna i Karlskrona. Enligt ett remissyttrande från kommunstyrelsen skulle vindkraften kunna bli ett hot mot Saabs ubåtstillverkning och marinens övningsplats, skriver Sydöstran.

– Saab kommer hit och gör stora investeringar i Karlskrona. Då måste det finnas möjlighet för dem att testa ubåtarna, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) till tidningen.

Sofia Bothorp (MP) säger till tidningen att hon tycker det är onödigt och att det här är ett regeringsärende och det är en process som borde få ha sin gång och avgöras där.

Det är Karlshamns översiktsplan som är ute på remiss och en liten del av vindrkraftsparken kommer att ligga inom kommunen.