Lågt betyg till försvarspolitikerna

1:17 min

Nära hälften av Officersförbundets medlemmar saknar förtroende för hur regeringen hanterar försvarsfrågorna. Det visar en undersökning bland förbundets medlemmar.

Jonas Mård som är vice ordförande på Officersförbundet tycker resultatet är oroväckande och han har ett önskemål till landets försvarspolitiker.

– Gör en grundlig analys och bygg sedan försvarpolitiken på försvarsberedningens rapport och låt försvaret bestämma hur många ubåtar och flygplan som behövs, säger han.

Förtroendet sjunker
I undersökningen svarar 46 procent av de tillfrågade att dem inte har ett stort förtroende för hur regeringen hanterar frågor rörande försvaret. När undersökningen gjordes 2010 var det 26 procent som kände att förtroendet sviktade, så kurvan pekar tydligt nedåt.

När man motiverat sina svar säger man bland annat att politiken inte tar hänsyn till det oroliga läget i världen, att man saknar personal på förbanden och långsiktighet från politikerna.

Mer tid till övningar
Annicka Engblom (M) är ledamot i Försvarsutskottet och hon menar man måste ta missnöjet på allvar, men hon ser samtidigt att förändringar är på gång.

– Mer tid till övningar och mer personal till framför allt flyget och marinen, det tycker jag är tydliga signaler från regeringen.