De förde utvecklingssamtal med politikerna

7:32 min

Under eftermiddagen förde Lärarförbundets ordförande i Karlskrona Carina Svensson "utvecklingssamtal" med lokala politiker. 

Tanken med aktionen var att grilla de folkvalda med frågor om vad de har gjort under föregående mandatperiod och vad de har för planer för framtiden vad gäller skolan i kommunen.

Mindre debatt, mer samtal
Detta har gjorts på riksnivå tidigare under året. Då var det ansvarig politiker från varje parti som under tio minuter fick svara på liknande frågor. Istället för att låta politiker debattera med varandra så får de prata direkt med dem som berörs av besluten som politikerna tar.

– Alla de här politikerna som vi har träffat har lyft just de frågor som vi tycker är viktiga, säger Carina Svensson. 

De tre områden som Lärarförbundet fokuserar på är att skolan ska prioriteras så varje elev får stöd, att minska lärarens arbetsbelastning så de får göra det som de är där för att göra, samt att höja lärarnas löner.

Samtalen filmades
Alla samtalen filmades, dels för att allmänheten ska få kunna ta del av vad politikerna tycker och tänker inför valet, men också för att man ska kunna hålla dem ansvariga för det som nu sägs. Jan-Olof Petersson (Fp) som sitter i Barn och ungdomsnämnden har sett ett mönster i politiken.

– Det börjar bli mer och mer samstämmigt, säger han.

Carina Svensson håller med vad gäller samtalen idag. Det är inget parti som går helt sin egen väg, även om partierna varierar något i hur de vill uppnå målen.