Salebodas kommunala vatten ska testas för dioxin

Efter att dioxin påträffats i en enskild dricksvattenbrunn ska Karlskrona kommun nu testa det kommunala vattnet i Saleboda för att utesluta ytterligare spridning.

– Dioxin är ett ämne som sätter igång tankarna hos oss. Säg dioxin så är vi på tårna. 

Robert Johannesson är miljöchef på Karlskrona kommun. Han berättar att dioxin är ett mycket giftig grupp av ämnen i högre koncentrationer. Han tror inte att den enskilda brunnen i Saleboda får så mycket konsekvenser. 

– Det är en varningsflagga som säger att vi måste titta vidare. Dioxin i högre koncentration är känt för en massa otäckheter, säger han. 

Provar kommunalt vatten
Dioxin kan påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och även leda till cancer. Det testas inte för dioxin i dricksvatten idag eftersom att det inte bör finnas i vattnet.

Enligt Robert Johannesson vet man inte hur allvarligt det är att dioxin påträffats utan menar att det måste utredas vidare. Kommunen kommer att hålla koll på vad Trafikverket gör.

– Vi tar det här på allvar och vi kommer också ta prover på det kommunala vattnet i Saleboda för dioxin. Bara för att skapa trygghet, säger han. 

Jordmassor kan vara källa
Robert Johannesson menar att det inte finns något samband mellan det kommunala vattnets bakterieproblem och dioxinet i den enskilda dricksvattenbrunnen. Han menar att det inte borde finnas dioxin i några högre koncentrationer på andra platser i länet. 

Robert Johansson vill inte tänka på konsekvenserna av ett dioxinfynd i det kommunala vattnet.

– Då får man inte använda det vattnet, kokning hjälper inte i detta fall. Då blir det vattentankar till att börja med.

Var dioxinet kommer ifrån kan man bara spekulera kring enligt Robert Johannesson. Jordmassorna som använts vid bygget av järnvägen kan vara en anledning. Men det borde inte ha gett sig i väg så snabbt enligt Trafikverket. 

– Det kan finnas någon anläggning i närheten som skapat dioxin eller använt ämnen som har dioxin som restprodukt. 

Svårt säga hur farligt
Robert Johannesson nämner också ämnet hormoslyr som för många år sedan användes. Dioxin fastnar i marken och löses aldrig upp. 

– Hur farligt det är att dricka kan vi inte säga eftersom att det är så ovanligt. 

Det finns inget som talar för att man borde testa på fler platser enligt Robert Johannesson. Men han tror att den nya kunskapen från kommande tester kan ge en fingervisning om det behövs ytterligare provtagning.