Ny metod - sensor larmar när blöjan är blöt

6:24 min

En helt ny uppfinning testas nu på ett äldreboende i Karlskrona. Äldre som sover med blöja har fått en sensor i blöjan, och när sensorn blir blöt så går ett larm till personalen att det är dags att byta.

Carola Olofsson, sjuksköterska på Handelsträdgårdens omvårdnadsboende i Vedeby förklarar att sensorn eller sändaren sätts i blöjan och kopplas till en dosa på sängen. Dessutom har personalen en läsplatta, där de kan se sensorns resultat. Beroende på om dosan visar grönt, orange eller rött vet personalen om det är dags att byta blöjan eller inte. 

– Den ger utslag för fukt helt enkelt, berättar Sirpa Hjelm. 

På så sätt slipper de äldre onödiga kontroller och att bli väckta flera gånger mitt i natten.

– Nattsömnen blir ostörd och om natten blir bra så blir även dagen efter bättre. Det här ökar livskvaliteten för de äldre, säger Sirpa Hjelm som är kvalitetsutvecklare på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

Testprojektet startade i våras och perioden håller på till årsskiftet. Efter det ska kommunen titta på vad det skulle kosta att införa uppfinningen permanent.