Konstnären som jagade falsk konst

6:48 min

Heléne Anderson var under flera år väldigt ensam i sitt yrke. I det polisiära yrket specialiserade hon sig som kriminalinspektör mot den olagliga handeln av falsk konst, något som politikerna aldrig prioriterade trots enorma summor i omlopp.

Inom ramen för illegal konstförsäljning är det oftast tavlor, den målande konsten även om skulpturer också förekommer i kriminella kretsar.

Upptäcks sällan
Polisen är en tillsynsmyndighet för konsten och i många fall där polisen kopplas in har experter på ett auktionshus fått misstankar om att ett föremål kan vara förfalskat. 

– Eftersom denna typ av brott inte är prioriterat i Sverige så blir det inte så tydligt i Sverige utan det är främst i Stockholm som det då och då händer, säger Heléne Anderson.

Det är regeringen och riksdagen som bestämmer vad polismyndigheten ska satsa på och enligt Heléne Anderson så inser man inte vilken enorm ekonomisk brottslighet det här rör sig om. Hon tillägger att det nu är näst intill riskfritt att föra konst mellan länder.

Omfattningen överskuggar allt
Eftersom Sverige har så låga resurser för att bedriva utredningar som rör falsk konst så är det svårt att uppskatta vilka belopp det här rör sig om, men efter en kort period på Scotland yard så fick Heléne ett svar.

– De bedömde att ute i Europa så omsätter konstbedrägerier lika mycket som alla andra bedrägerier tillsammans, berättar Heléne.

Hon tillägger att det inte endast rör sig om att förfalska konst, utan mer om att man påstår att den förfalskade konsten är äkta. Detta kan berör upphovsrätt och på sikt sänka värdet på en konstnärs verk.

Oväntade kollegor
Under de år hon jobbade som kriminalinspektör så var de närmaste kollegorna inte inom polisväsendet.

– Mina kollegor var egentligen de på Nationalmuseum, Moderna museet och andra konstexperter, säger hon. Man hittar andra att bolla med och det är oerhört viktigt.

Det var dessa människor som delade hennes kunskaper om att kunna spåra och upptäcka falsk konst, det vill säga verk av kända konstnärer som inte målats av dem, men som ändå sålts utan att köparen varit införstådd med detta.

Heléne Anderson föreläser ikväll på Ronneby Kulturcentrum klockan 18.30 och just nu pågår även en utställning tillsammans med dottern Jenny på galleri Färglådan. Det är skulpturer och grafisk konst. Utställningen pågår fram till 7 december.