Försvarsministern öppnar för värnplikt

Försvarsministern Peter Hultqvist (S) vill utreda möjligheterna att åter införa värnplikt i det svenska försvaret.

Orsaken är att det finns problem med personalförsörjningen till det svenska försvaret som nu bygger på anställda soldater.

Enligt Peter Hultqvist krävs bred politisk enighet i riksdagen om värnplikt för både män och kvinnor ska bli verklighet.