1 av 2
Yaras pappa visiteras på väg in i tingsrätten. Foto:Mikael Eriksson/Andrea Jilder
2 av 2
Yaras pappa lämnade flera gånger rättssalen under rättegångens första dag. Foto: Rebecka Gyllin/Sveriges Radio.

Familjens ombud: "Oerhört plågsamt för föräldrarna"

"Finns det någon människa som slår en annan människa på det här sättet?"
1:24 min

Under onsdagen inleddes rättegången mot det par som misstänks för mord på åttaåriga Yara Alnajjar. Vi rapporterade direkt från Blekinge tingsrätt. 

Kristina Linde: Klockan 09.00 startar rättegången. P4 Blekinge är på plats och rapporterar direkt om vad som händer.

15:18, 28 October 2014

Kristina Linde: Media börjar nu släppas in i den intilliggande salen.

08:54, 29 October 2014

Kristina Linde: Åhörare och medier sitter inte i samma sal som rättegången hålls, utan får följa den via bildskärm.

08:55, 29 October 2014

Kristina Linde: Då startar förhandlingarna.

09:13, 29 October 2014

Kristina Linde: På plats finns lagman Laila Kirppu, åklagare: Pernilla Åström,

09:14, 29 October 2014

Kristina Linde: Den åtalade mannen och hans försvarare, Christer Holmberg, den åtalade kvinnans och hennes försvarare Eric Widner,

09:14, 29 October 2014

Kristina Linde: Yaras pappa och familjens ombud Karin Åkesson Rehnholm.

09:15, 29 October 2014

Kristina Linde: Hela rättegången tolkas.

09:15, 29 October 2014

Kristina Linde: Då ska åklagaren presentera sitt yrkande.

09:16, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström berättar om Yara och hur det gick till när hon kom till Karlskrona.

09:17, 29 October 2014

Kristina Linde: Det var den 23 december som det åtalade paret blev utsedda till vårdnadshavare för Yara.

09:17, 29 October 2014

Kristina Linde: Den 30 april avled Yara, åtta år gammal.

09:17, 29 October 2014

Kristina Linde: Förstahandsyrkandet är alltså mord i samförstånd. Här kan du läsa mer om åtalet och de övriga yrkandena: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5998161

09:18, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström går igenom parets så kallade garantställning. Den kan du läsa mer om här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5999124

09:18, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström går igenom alla de skador som fanns på Yaras kropp när hon avled på valborg i år.

09:20, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är svårt att se hur de åtalade reagerar eftersom vi inte sitter i samma sal, utan följer rättegången via bildskärm från en intilliggande sal.

09:21, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström yrkar i andra hand på grov misshandel och oaktsamt vållande till annans död.

09:22, 29 October 2014

Kristina Linde: I tredje hand yrkar hon på oaktsamt vållande till kroppsskada.

09:22, 29 October 2014

Kristina Linde: Då är det dags att höra kvinnans inställning till åtalet.

09:24, 29 October 2014

Kristina Linde: Hennes försvarare berättar att hon nekar till mord. Hon förnekar att hon skadat Yara på något sätt.

09:25, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan nekar också till att ha haft garantställning gentemot Yara.

09:25, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan nekar till att ha vållat Yaras död.

09:25, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon nekar till vållande av kroppsskada.

09:26, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon bestrider de skadeståndsanspråk som yrkats.

09:26, 29 October 2014

Kristina Linde: Även mannen nekar till samtliga yrkanden.

09:27, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska åklagare Pernilla Åström ge sin sakframställan.

09:28, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon förklarar att hon kommer att prata länge.

09:29, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon kommer att visa bilder som har sekretessmarkerats i förundersökningen. Bland annat bilder på Yaras kropp.

09:29, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström säger att hon kommer säga till innan bilderna visas.

09:29, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon ska också visa obduktionsbilder och kommer be om att få visa dem bakom stängda dörrar.

09:30, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström börjar med att ge en bakgrund till Yaras tid i Sverige.

09:31, 29 October 2014

Kristina Linde: Yara var ensam från sin familj att komma till Sverige. Hon beviljades permanent uppehållstillstånd under 2013 och fick den åtalade mannen som vårdnadshavare i december samma år.

09:32, 29 October 2014

Kristina Linde: Det var under våren 2014 som Yaras närvaro i skolan började sjunka.

09:33, 29 October 2014

Kristina Linde: Skolpersonal började vid samma tid upptäcka blåmärken på Yara. Yara förklarade att hon hade ramlat och slagit sig.

09:35, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu till åtalets uppbyggnad.

09:35, 29 October 2014

Kristina Linde: När det gäller yrkandet om mord, så kräver det uppsåt, förklarar Åström.

09:36, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon menar att det massiva våld som har utövats har varit sådant att båda två förstått att det skulle kunna leda till Yaras död.

09:36, 29 October 2014

Kristina Linde: I åtalets andra stycke handlar det om garantställningen. Att paret anförtrotts ansvaret att ta hand om Yara gör att de har haft skyldighet att skydda henne från våld och ge henne vård. Inget av det har skett.

09:38, 29 October 2014

Kristina Linde: I förra veckan intevjuade vi förre överåklagaren Sven-Erik Alhem om begreppet garantställning. LÄs och hör mer här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5999124

09:39, 29 October 2014

Kristina Linde: Själva våldet har enligt åtalet varit uppsåtligt. Om det inte kan bevisas, så yrkas det på själva effekten av våldet vilket handlar om vållande till annans död.

09:40, 29 October 2014

Kristina Linde: Tredjehandsyrkandet handlar om att de inte förstått - men borde förstått - att Yara utsatts till dödligt våld och därmed gjort sig skyldiga till oaktsamt vållande till kroppsskada.

09:43, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska Pernilla Åström berätta om Yaras sista tid i livet.

09:48, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon säger att hon kommer visa ej sekretessbelagda bilder. En bildskärm sättts på i rättegångsssalen.

09:48, 29 October 2014

Kristina Linde: Första bilden är på Yara i en rosa jacka och ett annat barn på besök i Skåne.

09:49, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är svårt att se hur de båda åtalade reagerar på bilderna.

09:50, 29 October 2014

Kristina Linde: Nästa bild är tagen i skolan den 30 april - samma dag som hon dog.

09:51, 29 October 2014

Kristina Linde: Det var städdag och Yara såg glad och pigg ut. Två bilder av henne togs av skolpersonal den dagen.

09:52, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström fortsätter att berätta om den sista dagen i Yaras liv.

09:53, 29 October 2014

Kristina Linde: Det kan du läsa mer om i vår tidigare rapportering: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5999286

09:53, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är under eftermiddagen och kvällen som Yara tillfogas de skador som hon senare dör av.

09:54, 29 October 2014

Kristina Linde: Den åtalade kvinnan chattar med Yaras mamma under samma kväll.

09:54, 29 October 2014

Kristina Linde: Det finns en översättning av chatten som Åström ska läsa upp delar av.

09:54, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon börjar med det som den åtalade kvinnan har skrivit i chatten:

09:57, 29 October 2014

Kristina Linde: Chattkonversationen började redan dagen innan, den 29 april.

09:57, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan skriver: "Jag svär vid gud - vi dog av trötthet" Chatten handlade då om resan till skåne, med tågförseningar.

09:59, 29 October 2014

Kristina Linde: Mamman frågar i chatten om Yara gick till skolan dagen efter resan?

10:00, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan förklarar att det gjorde Yara.

10:00, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu hoppar Åström framåt i chatten.

10:01, 29 October 2014

Kristina Linde: På kvällen den 30 april skriver den åtalade kvinnan till Yaras mamma: Yara sover. Hon somnade för en halvtimme sedan.

10:02, 29 October 2014

Kristina Linde: Yaras mamma svarar: Varför? Vad händer? Det är tidigt?

10:02, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan svarar med att alla fortfarande är trötta efter resan till Skåne.

10:03, 29 October 2014

Kristina Linde: Yaras mamma ber att få chatta med Yara tidigt nästa morgon.

10:03, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan och mamman fortsätter att chatta om Yaras sömnvanor.

10:03, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan skriver att hon är trött och irriterad på Yara och de andra barnen.

10:04, 29 October 2014

Kristina Linde: "Jag äcklas av mig själv" skriver hon till yaras mamma.

10:04, 29 October 2014

Kristina Linde: "Jag klarar inte av denna trötthet och tål inte kaos och människor" skriver hon.

10:05, 29 October 2014

Kristina Linde: Tonen mellan kvinnan och mamman är skämtsam i chatten vid den här tidpunkten.

10:06, 29 October 2014

Kristina Linde: Kvinnan berättar att hon slår ett av de andra barnen. Då är klockan 20.34 den 30 april.

10:06, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren kommer nu in på den mobilfilm som gjordes under kvällen den 30 april.

10:08, 29 October 2014

Kristina Linde: "När vi fick in filmen var den helt svart. Vi har fått hjälp att bearbeta den", säger Pernilla Åström.

10:09, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är den åtalade mannen som filmat.

10:09, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu visas filmen i sitt ursprungsskick på en bildskärm i salen.

10:09, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström anvädenr en laserpekare för att visa vad som kan urskiljas på filmen. I stort sett bara ett fönster i lägenheten.

10:10, 29 October 2014

Kristina Linde: Efter bearbetningen framträder en person som står böjd framåt. Mannen har sagt att det är han som filmat och att det är kvinnan som syns på filmen.

10:11, 29 October 2014

Kristina Linde: Enligt mannen ska kvinnan ha ett tillhygge i handen, men enligt åklagaren går det inte att se på filmen.

10:12, 29 October 2014

Kristina Linde: Man kan också höra en röst på filmen. Det som sägs är "Sov nu" och "Vill du äta?".

10:13, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström berättar att det finns ytterligare en film från senare samma kväll. Den är tagen inne i badrummet.

10:13, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström ska spela upp den, men vill göra det bakom stöngda dörrar. "Det man ser där är hanteringen av Yaras kropp", säger hon.

10:14, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon berättar däremot om vad som sägs på filmen. Det är mannen som frågan "Varför gör du det? Finns det någon som slår ett barn?"

10:14, 29 October 2014

Kristina Linde: Ingen har synpunkter på att filmen spelas upp bakom stängda dörrar.

10:15, 29 October 2014

Kristina Linde: Storbildsskärmen som vi i media följer rättegången via stängs nu av medan filmen spelas upp.

10:16, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu sätts bildskärmen på igen, men det är paus i en kvart.

10:24, 29 October 2014

Kristina Linde: Förhandlingarna startar igen 10.40.

10:24, 29 October 2014

Kristina Linde: Då startar förhandlingarna igen.

10:43, 29 October 2014

Kristina Linde: Ett tiotal åhörare finns på plats. Det fanns plats avsatt för 24 stycken.

10:43, 29 October 2014

Kristina Linde: Alla 14 platser för media är däremot tagna.

10:44, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström får ordet igen. Hon fortsätter att berätta om vad som hände kvällen den 3o april.

10:45, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon berättar vad ambulanspersonalen fann när de kom till lägenheten kvällen den 30.

10:45, 29 October 2014

Kristina Linde: Yara hade då klätts på och lagts på en soffa.

10:46, 29 October 2014

Kristina Linde: När hon kom till Blekingesjukhuset kunde de konstatera att hon var död.

10:46, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska bilder från akuten visas. Det görs bakom stängda dörrar, därför stöngs storbildsskärmen som vi följer rätttegången via av.

10:46, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu slås skärmen på igen.

10:50, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagare Pernilla Åström fortsätter berättar att polisen genast startade en utredning kring Yaras död. Man förhörde en granne som hört bråk och skrik under kvällen.

10:51, 29 October 2014

Kristina Linde: Huset är lyhört, vilket polisen har bekräftat genom att själva testa.

10:51, 29 October 2014

Kristina Linde: Lägenheten var spartanskt inredd, vilket ökade lyhördheten.

10:51, 29 October 2014

Kristina Linde: Även andra grannar förhördes och de kunde berätta att hon inte verkade ha det bra. Någon av dem såg henne bära tunga kassar med mat eller tvätt, eller få vänta i trapphuset när paret inte varit hemma.

10:52, 29 October 2014

Kristina Linde: Polisen förhörde också Yaras skolkamrater. För en av dem hade hon visat en skada, men sagt att hon trillat när kamraten frågat.

10:54, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska åklagaren gå igenom den tekniska undersökningen av lägenheten.

10:55, 29 October 2014

Anna: Kan ni höra vad som sägs i rättssalen när skärmen stängs av? Är Yaras pappa kvar inne i salen?

10:55, 29 October 2014

Kristina Linde: Hej Anna. Nej när skärmen stängs av kan vi varken se eller höra vad som sägs.

10:55, 29 October 2014

Kristina Linde: Pappan lämnade salen när filmen visades.

10:56, 29 October 2014

Cgristian Andersson: "Paret som var vårdnadshavare åt Yara Alnajjar är åtalade för i första hand mord, i andra hand grov misshandel och oaktsamt vållande till annans död och i tredje hand för oaktsamt vållande till kroppsskada. " PARET var inte vårdnadshavare. MANNEN år/var vårdnadshavare. Det är INTE OVÄSENTLIGT!

10:56, 29 October 2014

Kristina Linde: Helt rätt Christian, jag har ändrat i den meningen nu.

10:56, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren går igenom olika beteckningar från den tekniska undersökningen.

10:57, 29 October 2014

Kristina Linde: "En väldig massa spår har samlats in. Allt är inte av intresse".

10:58, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu lämnade Yaras pappa rättegångssalen.

10:58, 29 October 2014

Kristina Linde: Fler bilder inifrån lägenheten visas på skärm. Yaras sovrum tex.

10:59, 29 October 2014

Kristina Linde: I en av garderoberna i hallen hittade man en vit förlägningssladd. På den fanns blod från Yara berättar åklagaren.

11:01, 29 October 2014

Kristina Linde: På papperstussar i soppåsen fanns också blod från Yara.

11:02, 29 October 2014

Kristina Linde: Vi som sitter i den angränsande salen kan knappt se det som visas på bilderna. Men åklagaren berättar detaljerat vad de visar.

11:02, 29 October 2014

Sara: Varför lämnar pappan salen?

11:02, 29 October 2014

Kristina Linde: Jag vet inte Sara.

11:03, 29 October 2014

Christian Andersson: Är det mycket folk i åhörarrummet. Om det är lönt att komma till rådhuset?

11:03, 29 October 2014

Kristina Linde: Nej Christian, det är ett tiotal personer, men det finns plats för 24.

11:03, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu visas en bild på ett påslakan och handdukar, samt en stor hårtuss. Hårtussen har dragits loss "med kraft" från Yara.

11:04, 29 October 2014

Kristina Linde: "I en hörna finns blodstänk från Yara på väggen."

11:05, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren återgår till bilder från det rum där Yara sov. Det fanns en tunn madrass, överdraget med ett påslakan.

11:07, 29 October 2014

Kristina Linde: På påslakanet fanns blodsbesudlingar och jordfläckar.

11:07, 29 October 2014

Kristina Linde: Båda de åtalade sitter nu med huvudet i händerna.

11:10, 29 October 2014

Kristina Linde: Vad jag kan avgöra härifrån ser de tagna ut.

11:10, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är svårt att avgöra om de tittar på bilderna som visas.

11:11, 29 October 2014

Kristina Linde: I en av klädkammarna som det nu visas bild på har man hittat både blod och hårtussar. DNA:t är Yaras.

11:12, 29 October 2014

Kristina Linde: På en teckning finns fingeratryck med blod från Yara.

11:15, 29 October 2014

Kristina Linde: På en dammsugare finns också blodstänk.

11:15, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu berättar åklagare om den så kallade blodbildsundersökningen som gjorts i lägenheten.

11:19, 29 October 2014

Kristina Linde: Undersökningen visar bland annat i vilket hastighet blodstäöänk har hamnat på olika föremål.

11:20, 29 October 2014

Kristina Linde: Under hela tiden som åklagaren pratar hörs tolkens översättning svagt i bakgrunden.

11:24, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren pratar om Yaras kläder, bland annat underkläder och pyjamas som det fanns blodbesudlingar på.

11:26, 29 October 2014

Kristina Linde: De båda åtalade sitter fortfarande med huvudena nedsänkta i händerna och Yaras pappa har inte kommit tillbaka in i salen.

11:29, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren fortsätetr att berätta ingående om alla de ställen där blod har hittats. Kläder, graderob, på klädkassar, på väggar.

11:32, 29 October 2014

Kristina Linde: Tolken ber åklagaren att sakta ner så att hon hinner översätta allt.

11:33, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu berättar hon om den kavel som finns med i bevisningen.

11:36, 29 October 2014

Kristina Linde: Här kan man läsa mer om den: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5998161

11:37, 29 October 2014

Kristina Linde: Åström berättar nu om dna-resultat som visar att flera av blodstänken och fläckarna kommer från Yara, bland annat det på brödkaveln.

11:40, 29 October 2014

Kristina Linde: Det finns olika gradbeteckningar som talar för eller emot att blod kommer från en viss person. "Talar extremt starkt för eller emot" att blodet kommer från den och den.

11:42, 29 October 2014

Kristina Linde: Bild efter bild inifrån lägenheten visas på skärm.

11:50, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är fortfarande fokus på blodfläckar.

11:51, 29 October 2014

Kristina Linde: Många av dem har försökt tvättas bort.

11:52, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu plockas träkavlen fram.

12:00, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åtsröm tar på sig plasthandskar när hon tar i den.

12:01, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon visar nu bilder på den åtalade kvinnans händer, med blåsor på. Åström påstår att kavlen har orsakat blåsbildningen.

12:04, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är strax dags att pausa för lunch.

12:05, 29 October 2014

Kristina Linde: Förhandlingarna fortsätter 13.15.

12:05, 29 October 2014

Kristina Linde: Vi fortsätter då att rapportera direkt.

12:05, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu börjar förhandlingarna igen efter lunchpausen.

13:20, 29 October 2014

Julia B: Jag ryser när jag läser om detta. Stackars, stackars, stackars barn. I mina tankar återkommer jag gång på gång till boken "Pojken som kallades Det" och alla fruktansvärda handlingar som han utsattes för. Man tror inte att det kan vara verklighet, men genom människor som Yaras vårdnadshavare lever en sådan obeskrivlig ondska. Yara ska aldrig någonsin behöva kallas "Det", vi ska alltid minnas hennes namn och fruktansvärda öde. Förhoppningsvis kan det kanske hjälpa något barn, någonstans.

13:20, 29 October 2014

Kristina Linde: Yaras pappa är inte på plats.

13:21, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska det handla om de medddelanden som den åtalade kvinnan skrivit i böcker i häktet.

13:22, 29 October 2014

Kristina Linde: Bildskärmen sätts igång och åklagaren visar bilder på meddelandena.

13:22, 29 October 2014

Kristina Linde: Det står bland annat "Åh gud, jag älskar min man - mer än jag älskar mig själv"

13:23, 29 October 2014

Kristina Linde: Ett annat meddelande är: "Oavsett vad du säger så kommer jag inte att klandra dig"

13:23, 29 October 2014

Kristina Linde: "Jag är oskyldig och orättvist behandlad", skriver kvinnan också bredvid en bild som hon ritat.

13:24, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är en lång rad meddelanden som läses upp. Nästan alla är riktade till kvinnans man.

13:26, 29 October 2014

Kristina Linde: "Den dagen du tänker skilja dig från mig berättar jag allt" skriver hon i en bok.

13:27, 29 October 2014

Kristina Linde: "De försöker pressa mig att tala om dig. Men jag älskar dig och tänker inte säga ett ont ord om dig".

13:27, 29 October 2014

Kristina Linde: Det visas bilder på böckerna och tidsskrifterna som meddelandena skrevs i.

13:30, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ska det handla om de digitala medier som finns med i utredningen.

13:32, 29 October 2014

Kristina Linde: Aktiviteter på chattsidor etc.

13:33, 29 October 2014

Kristina Linde: Efter det ska åklagaren gå igenom rättsläkarens intyg. Hon vill lägga fokus på slutsatsen och utlåtandet utan att gå närmare in på olika punkter. Det görs ist när rättsläkaren närvarande,

13:34, 29 October 2014

Kristina Linde: Pernilla Åström går nu igenom slutsatsen efter obduktionen av Yaras kropp som utfördes den 2 maj.

13:36, 29 October 2014

Kristina Linde: Flickan hade omfattande skadpr på hela kroppen. Blåmärken, skrapskador, blödingar på och under huden, skador på naglar, svullnader, benbrott, etc.

13:37, 29 October 2014

Kristina Linde: Vi har tidigare rapporterat om dödsorsaken här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5998161

13:38, 29 October 2014

Kristina Linde: Man kunde också konstatera äldre skador, som förkalkningar, blödningar och brott.

13:39, 29 October 2014

Kristina Linde: Den åtalade mannen lutar sitt huvud i ena handen. Kvinnan sitter upprätt.

13:41, 29 October 2014

Kristina Linde: Dödsorsaken är alltså så kallad fettembolisering till följd av omfattande våld mot kroppen. Det kan dock inte uteslutas att kvävning bidragit till dödsfallet.

13:44, 29 October 2014

Kristina Linde: Obduktionen utfördes i Lund.

13:44, 29 October 2014

Kristina Linde: Nu ber Pernilla Åström om att stänga dörrarna för att visa bilder från obduktionen.

13:45, 29 October 2014

Kristina Linde: Vi journalister som sitter i en intilliggande sal varken ser eller hör någonting när bildskärmen stängs av.

13:46, 29 October 2014

Kristina Linde: Så, nu sätts skärmen på igen.

13:55, 29 October 2014

Kristina Linde: Åklagaren är nu klar med sin sakframställan.

13:55, 29 October 2014

Kristina Linde: Det är dags för målsägarbiträdet att ge sin sakframställan.

13:56, 29 October 2014

Kristina Linde: Karin Rehnholm Åkesson är målsägarbiträde.

13:57, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon kommenterar det våld som lett till yaras död och att det gjort att de anhöriga farit väldigt illa.

13:57, 29 October 2014

Kristina Linde: "Inte bara dotterns död har varit oerhört plågsamt för föräldrarna, utan också sättet det gjordes", säger hon.

13:58, 29 October 2014

Kristina Linde: Hon frångår därför det schablonmässiga beloppet för skadestånd och höjt det till 75 000 kronor.

13:58, 29 October 2014

Kristina Linde: Därmed är förhandlingarna avslutade för i dag.

13:59, 29 October 2014

Kristina Linde: Nästa rättegångsdag är den 6 november.

14:00, 29 October 2014

Kristina Linde: Tack ni som följt direktrapporteringen.

14:00, 29 October 2014

bits: Känner med er som sitter och lyssnar och ser in i salen, jag bara sitter och gapar av chock, hoppas ni journalister orkar, och jag hoppas att lilla Yara inte dött förgäves, så fruktansvärt och så sprgligt, finner inte ord.

14:42, 29 October 2014

Mannen, som var vårdnadshavare åt Yara Alnajjar och hans hustru är åtalade för i första hand mord, i andra hand grov misshandel och oaktsamt vållande till annans död och i tredje hand för oaktsamt vållande till kroppsskada. 

Under rättegångens första dag presenterade chefsåklagare Pernilla Åström åtalet, gick igenom den tekniska bevisningen, Yaras sista tid i livet och obduktionen. 

Yaras pappa var med under den första delen av förhandlingarna, men lämnade salen flera gånger, bland annat när åklagaren visade bilder på Yaras sista dygn i livet och när hon spelade upp den mobilfilm som spelades in samma kväll som flickan dog. 

Media och åhörare fick följa förhandlingarna via bildskärm i en intilliggande sal. Rättegångens första dag avslutades med att familjens ombud fick kommentera åtalet och händelserna. 

– Inte bara dotterns död har varit oerhört plågsamt för föräldrarna, utan också sättet det gjordes, säger Karin Åkesson Rehnholm. 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".