Vita skolan i Asarum inget byggnadsminne

Den gamla skolan i Asarum, Vita skolan, kommer inte att byggnadsminnesförklaras. Det har Länsstyrelsen i Blekinge beslutat, skriver lokaltidningarna.

Skolan som byggdes 1847 och som idag inrymmer olika kulturverksamheter bedöms inte ha så högt kulturhistorisk värde.

Beslutet kan överklagas till Riksantikvarieämbetet.