Polisen överklagar dom om små hundburar

Rikspolisstyrelsen överklagar den dom i förvaltningsrätten som fastslog att polisens transportburar för tjänstehundarna var för små och skulle byggas om. 

Det var för ett par veckor sedan som förvaltningsrätten slog fast att polisens bilar inte klarar måttkraven för hundburarna. Dessutom klarade inte burarna föreskrifterna i djurskyddslagen om ventilation och temperatur.

Detta innebar att samtliga av Blekingepolisens sju bilar skulle behöva byggas om så att hundarna skulle få mer plats. Men nu överklagar rikspolisstyrelsen domen och vill att kammarrätten ska avgöra hur lagen ska tolkas.

Länsstyrelsen krävde att polisen slutar använda sig av burar där hundarna inte kan ligga ned i naturlig ställning.

I en dom för ett par veckor sedan bekräftades att polisbilarna inte klarar måttkraven för hundburarna. Det innebär att hundratals polisbilar i hela landet måste byggas om ifall domen står sig. En stor kostnad för polisen, naturligtvis. 

När saken nu får en nationell betydelse har Rikspolisstyrelsen beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom och vill att kammarrätten ska ta upp ärendet.

Hur problemet ska hanteras tills dess är oklart, polisen har sökt dispens för de nuvarande burarna hos Jordbruksverket, men fått nej och samtidigt finns det på vägarna ingen annan myndighet än polisen som kan stoppa en misstänkt olaglig djurtransport.