Sågverk verkar vara orsak till dioxinet i Saleboda

Allt pekar på att dioxinet som hittats i flera brunnar i Saleboda kommer från ett sågverk som tidigare fanns i området.

Det framkommer när nu Trafikverket fått sina provsvar, som alltså visar att det inte fanns något dioxin i de jordmassor de kört dit i samband med ett brobygge.

Det var i mitten av oktober som Trafikverket hittade dioxin i privata brunnar i samhället i samband med ett järnvägsprojekt.

Trafikverket vill nu få till ett möte med kommunen om hur de ska gå vidare med frågan.