En liten vit kista är täckt med blommor. Foto: Andrea Jilder/Sveriges Radio
Det var på valborgsmässoafton förra året som Yara Alnajjar slogs till döds. Foto: Andrea Jilder/Sveriges Radio

Kvinnans advokat: Rubriceringen bör vara misshandel

Fallet Yara - detta har hänt
16 min

I dag var sista rättegångsdagen mot det par som misstänks ha mördat åttaåriga Yara Alnajjar. Bland annat gick man igenom parets rättspsykiatriska undersökning. Läs vår direktrapport i efterhand här. 

Kristina Linde: Ställ gärna frågor här i chatten så svarar jag på dem i mån av tid och kunskap.

11:43, 16 January 2015

Susanne: Är föräldrarna kvar i Sverige?

Kristina Linde: Hej Susanne! Ja, föräldrarna är kvar i Sverige. De har fått tillfälligt uppehållstillstånd. Om de ska vara med på dagens rättegång vet jag inte än.

09:18, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu börjar dagens förhandlingar strax.

09:30, 19 January 2015

Kristina Linde: Åhörarna släpps in i salen. Det är mycket färre än vid tidigare dagar, tre, fyra stycken.

09:31, 19 January 2015

Kristina Linde: Yaras mamma sitter med i rättegångssalen. Hon sitter bredvid familjens ombud Karin Åkesson Rehnholm.

09:31, 19 January 2015

Kristina Linde: Det man ska gå igenom i dag är alltså den rättspsykiatriska undersökningen som de båda åtalade genomgått.

09:33, 19 January 2015

Kristina Linde: Man börjar med en genomgång av den åtalade mannens undersökning.

09:34, 19 January 2015

Kristina Linde: Hans undersökning var klar den 15 januari.

09:34, 19 January 2015

Kristina Linde: Bedömningen blev att han "ej har begått den misstänkta gärningen under allvarlig psykisk störning"

09:35, 19 January 2015

Kristina Linde: Här kan man läsa mer om det: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6069165

09:35, 19 January 2015

Kristina Linde: Mer från utredningen visar dock att mannen "har benägehet till ångest, depression etc"

09:37, 19 January 2015

Kristina Linde: Mannen sitter med huvudet sänkt och händerna knäppta i knät medan hans utredning gås igenom.

09:38, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu går notarien igenom mannens bakgrund. Socialt liv, utbildning osv.

09:39, 19 January 2015

Kristina Linde: "Han tillbringade mycket av sin fritid ensam. Han fiskade mycket. Relationen med makan har präglats av både verbala bråk och handgemäng"

09:40, 19 January 2015

Kristina Linde: Mannen har gjort sig skyldig till en del brott tidigare. Notarien går igenom dessa.

09:41, 19 January 2015

Kristina Linde: Han har för psykologen berättat om faser i sitt liv då han inte mått bra. Det har handlat om antingen separationer eller förföljelse. Då har han haft "verklighetsfrämmande upplevelser" och hört röster.

09:42, 19 January 2015

Kristina Linde: "Mannen förnekar att han varit inblandad i de handlingar som lett till Yaras död"

09:43, 19 January 2015

Kristina Linde: Yaras mamma snyter sig, det låter som om hon snyftar.

09:44, 19 January 2015

Kristina Linde: När mannen undersöktes bedömdes han inte ha någon akut självmordsrisk. Han sov bra på nätterna och hade aptit.

09:45, 19 January 2015

Kristina Linde: Han beskrev dock själv att han hörde röster. Han fick antidepressiv medicin för detta.

09:45, 19 January 2015

Kristina Linde: Läkarna bedömer att mannen förstod syftet med den rättspsykiatriska undersökningen. "Han deltog i avdelningens gemensamma aktiviteter och är genomgående eftertänksam"

09:46, 19 January 2015

Kristina Linde: "Han utelämnar information som kan ligga honom till last"

09:47, 19 January 2015

Kristina Linde: Notarien fortsätter att läsa ur undersökningen: "Mannen svarar ofta med tomma fraser och håller sällan ögonkontakt. Han upprepar att han är oskyldig och att det är orättvist att han måste genomgå en rättslig prövning"

09:48, 19 January 2015

Kristina Linde: "Han efterlyser dödshjälp och uttrycker självmordstankar"

09:49, 19 January 2015

Kristina Linde: "Mannen talar om hustrun dels i förringande, dels i berömmande termer"

09:49, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hans medverkan brister i den psykologiska utvärderingen. Han skyller gärningen på andra"

09:51, 19 January 2015

Kristina Linde: Yaras mamma och hennes ombud ber att få ta en paus och lämnar salen.

09:53, 19 January 2015

Kristina Linde: Förhandlingarna avbryts i tio minuter.

09:54, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu börjar det igen.

10:07, 19 January 2015

Kristina Linde: Notarien fortsätter gå igenom mannens rättspsykiatriska undersökning.

10:07, 19 January 2015

Kristina Linde: "Bakgrundsuppgifterna är för vaga för att man ska kunna tala om personlighetsstörning"

10:08, 19 January 2015

Margareta: Vilka tidigare brott redogjorde notarien för?

Kristina Linde: Hej Margareta. Vi väljer att inte gå in på vilka tidigare brott som det handlar om.

10:08, 19 January 2015

Kristina Linde: Det som talar emot en allvarlig psykisk störning enligt undersökningen är att man inte kunnat se något psykotiskt beteende i samband med gärningen.

10:09, 19 January 2015

Kristina Linde: Stressskänslighet, ångest och "förvrängda förnimmelser" är dock sådant som kommit fram i undersökningen av den åtalade mannen.

10:10, 19 January 2015

Kristina Linde: Men "det finns inte medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård".

10:11, 19 January 2015

Marie: Hej! Jag lyckas inte skrolla ner i kommentarerna. Hur kommer det sig?

Kristina Linde: Jag upplevde också det problemet nyss, men det ska vara åtgärdat. Testa att uppdatera din webbläsare så hoppas jag det ska funka!

10:11, 19 January 2015

Kristina Linde: Yaras mamma är tillbaka i rättegångssalen.

10:13, 19 January 2015

Marie: Tack!!! Nu fungerar det :)

Kristina Linde: Vad bra!

10:13, 19 January 2015

Kristina Linde: Då är man klar med genomgå¨ngen av mannens undersökning.

10:14, 19 January 2015

Kristina Linde: Kvinnans advokat Eric Widner begär stängda dörrar när kvinnans undersökning ska gås igenom.

10:15, 19 January 2015

Kristina Linde: Men det går rätten inte med på.

10:15, 19 January 2015

Kristina Linde: Därför börjar man genomgången av hennes rättspsykiatriska undersökning inför öppna dörrar.

10:15, 19 January 2015

Kristina Linde: Även i den är slutsatsen att hon "inte haft en allvarlig psykisk störning vid tiden för den misstänkta gärningen".

10:17, 19 January 2015

Kristina Linde: Men däremot att hon har drag av bland annat narcissism.

10:17, 19 January 2015

Kristina Linde: Läs mer om det här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6069854

10:17, 19 January 2015

Kristina Linde: Notarien går igenom vad det är hon är misstänkt för.

10:18, 19 January 2015

Kristina Linde: Fortsätter med en bakgrund av kvinnans uppväxt och relationer.

10:20, 19 January 2015

Kristina Linde: Samma saker har tagits upp vid tidigare rättegångsdagar. Här hittar du alla våra direktrapporter: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6070855

10:22, 19 January 2015

Kristina Linde: Här finns också en tidslinje över vad som hänt i fallet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6043012

10:22, 19 January 2015

Kristina Linde: Kvinnans egna barn är omhändertagna enligt LVU.

10:23, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu handlar det om hur det gick till när Yara kom för att bo hos paret.

10:24, 19 January 2015

Kristina Linde: Kvinnan har inte haft kontakt med psykiatrisk vård i Sverige innan Yaras död.

10:25, 19 January 2015

Kristina Linde: Efter Yaras död bedömdes hennes tillstånd som "beroende på kris".

10:26, 19 January 2015

Kristina Linde: Som vi berättat tidigare nekar den åtalade kvinnan till brott.

10:27, 19 January 2015

Kristina Linde: Ur utredningen: "Vid tidpunkten för Yaras död var kvinnan föräldraledig och uppgav att hon var trött. Men hade svårt att beskriva sitt psykiska mående"

10:28, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon bedöms inte som djupt deperimerar. Inga tecken visar på psykos eller vanföreställningar."

10:29, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon har medverkat till undersökningen men varit uppriven och gråtit"

10:30, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon har haft svårt att beskriva hur hon mår och ställer sig frågande till att maken lägger skulden på henne. Hon har svårt att återge en sammanhängade berättelse"

10:30, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon har uttryckt livsleda, men inga självmordsplaner eftersom hon har barn"

10:31, 19 January 2015

Kristina Linde: Kvinnan bedömns ha korrekt tids- och rumsuppfattning, men den emotionella kontakten verkar bristfällig, liksom den empatiska kontakten, står det i utredningen.

10:31, 19 January 2015

Kristina Linde: Kvinnan lutar sitt huvud i händerna medan hennes utredning läses upp.

10:32, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon uppvisar inte bristande verklighetsuppfattning."

10:32, 19 January 2015

Kristina Linde: "Nedsatt empatisk förståelse för andra"

10:33, 19 January 2015

Kristina Linde: "Känslomässig instabilitet är ett framträdande drag hos kvinnan"

10:33, 19 January 2015

Kristina Linde: "Uppvisar tecken på bordeline-störning och narcissistiska drag"

10:34, 19 January 2015

Kristina Linde: "Mot slutet av utredningen umgicks hon gärna med andra och tittade på tv"

10:34, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu gråter Yaras mamma.

10:35, 19 January 2015

Kristina Linde: "Kvinnan har visat bristande empatisk förmåga och självcentrerad under våra samtal"

10:35, 19 January 2015

Kristina Linde: "Men allvarlig psykisk störning föreligger inte, vare sig vid gärningstillfället eller efteråt."

10:36, 19 January 2015

Kristina Linde: Då är genomgången av kvinnans undersökning också klar. Eric Widner har ett par kommentarer.

10:37, 19 January 2015

Kristina Linde: Widner: Det står i förundersökningen att min klient uppvisat "aggressivt beteende". Jag vill påpeka att det är uppgifter som enbart kommer från den medåtalade mannen.

10:38, 19 January 2015

Kristina Linde: Widner fortsätter: Att kvinnan inte skulle ha berörts känslomässigt att de här händelserna stämmer inte enligt henne själv.

10:38, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon har mycket starka känslor för målsäganden", säger kvinnans advokat Eric Widner.

10:40, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu är det dags för slutanförande.

10:40, 19 January 2015

Kristina Linde: Chefsåklagare Pernilla Åström för börja.

10:40, 19 January 2015

Kristina Linde: "Mina yrkanden står fast."

10:41, 19 January 2015

Kristina Linde: Åström yrkar alltså på mord för båda åtalade, med påföljden livstids fängelse.

10:41, 19 January 2015

Kristina Linde: "Det handlar om ett litet barn som var helt utlämnad till paret i ett främmande land. Hennes föräldrar var otillgängliga för henne. Hon blev utsatt för förfärligt våld med tortyrliknande inslag och svår smärta"

10:42, 19 January 2015

Kristina Linde: Yaras mamma snyftar och snyter sig när åklagaren säger detta.

10:42, 19 January 2015

Kristina Linde: Andrahandsyrkandet är vållande till annan död, med tio års fängelse som påföljd.

10:43, 19 January 2015

Kristina Linde: Gällande häktningsfrågan så påstår åklagaren att det fortfarande föreligger en "flyktfara" hos de båda åtalade.

10:44, 19 January 2015

Kristina Linde: "Därför vill jag ha fortsatta häktningsrestriktioner" säger åklagaren.

10:44, 19 January 2015

Kristina Linde: Det är familjens advokat Karin Åkesson Rehnholms tur.

10:45, 19 January 2015

Kristina Linde: "Utredningen har visat att ingen av de tilltalade har tillvaratagit Yaras väl och ve. Det som föräldrarna vill ha svar på är 'hur kan man slå ett litet barn på det här sättet'.

10:45, 19 January 2015

Kristina Linde: Åkesson Rehnholm: Vad Yara behövde var kärlek, trygghet och omvårdnad.

10:46, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu skriker Yaras mamma något till de åtalade.

10:47, 19 January 2015

Kristina Linde: Hon skriker högt.

10:47, 19 January 2015

Kristina Linde: Hon reser sig och går bestämt ut.,

10:47, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu är det mannens advokat Christer Holmqvists tur att ge slutanförande.

10:49, 19 January 2015

Kristina Linde: Han vill att mannen ska försättas på fri fot. "Det finns inga skäl att hålla honom fortsatt häktad"

10:50, 19 January 2015

Kristina Linde: Holmqvist menar att hans klient inte kunnat förhindra det som ledde till Yaras död.

10:51, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu kommer Yaras mamma in i salen igen.

10:51, 19 January 2015

Kristina Linde: Holmqvist fortsätter. Han anser att det saknas särskilda häktningsskäl och att mannen ska försättas på fri fot.

10:53, 19 January 2015

Kristina Linde: Eric Widners tur: "Min klient vidhåller att hon inte orsakat Yaras död och att det saknas bevis för att hon skulle ha gjort det. Hon menar att hon saknar motiv och att det finns utrymme för att någon annan ska ha tillfogat flickan skadorna"

10:54, 19 January 2015

Kristina Linde: "Hon menar att rättsläkarens uppgifter stödjer hennes berättelse. Att det är svårt att fastställa dödsorsaken hos Yara"

10:54, 19 January 2015

Kristina Linde: "Tingsrätten har dock funnit att kvinnan är den som tilldelat de dödande slagen och då återstår det rubricering och påföljd."

10:55, 19 January 2015

Kristina Linde: "Vi menar att det saknas bevisning för att hon ska ha haft uppsåtet att döda Yara"

10:55, 19 January 2015

Kristina Linde: "Kan hon då anses vara likgiltig inför Yaras död? Nej."

10:55, 19 January 2015

Kristina Linde: "Det förekommer ingen likgiltighet från kvinnans sida och hon ska inte dömas till mord. Rubriceringen bör stanna vid misshandel"

10:58, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu är Widner klar med sitt slutanförande. Lagmannen ber att få in tolkarnas kostnadsräkningar.

11:00, 19 January 2015

Kristina Linde: Jag antar att förhandlingarna därmed är slut.

11:00, 19 January 2015

Marie: Är inte Yaras pappa närvarande?

Kristina Linde: Nej, han har inte varit här i rätten i dag.

11:02, 19 January 2015

Kenneth: Du skriver Yras mamma, är det hennes biologiska mamma ?

Kristina Linde: Ja, det stämmer.

11:03, 19 January 2015

Kristina Linde: Då avslutas dagens förhandling.

11:03, 19 January 2015

Kristina Linde: Rätten kommer att hålla enskilda överläggningar för att komma fram till ett beslut avseende häktning. När dom kommer vet vi dock inte.

11:04, 19 January 2015

Kristina Linde: Tack ni som följt dagens rapportering.

11:04, 19 January 2015

Marie: När beräknas domen falla?

Kristina Linde: Det har vi inte fått information om.

11:05, 19 January 2015

Kristina Linde: Vi sitter kvar för att invänta beslutet om häktning.

11:11, 19 January 2015

Kristina Linde: Beslutet verkar dra ut på tiden.

11:19, 19 January 2015

Kristina Linde: Nu öppnas dörrarna igen.

11:28, 19 January 2015

Kristina Linde: Vi väntar alltså på att få besked om häktning.

11:28, 19 January 2015

Kristina Linde: Dom kommer 3 februari, klockan 11.00.

11:28, 19 January 2015

Kristina Linde: Lagmannen: "I väntan på dom ska de båda bli kvar i häkte.Kvinnan ska ha fortsatta restriktioner"

11:29, 19 January 2015

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".