Högtryck på Skatteverket i stormens spår

Många skogsägare i länet har efter stormen fått värdet på sina skogsfastigheter kraftigt sänkt.

Och för att klara av alla de ändringar som måste göras tvingas Skatteverket nu sätta in rejält med extra resurser.

Ytterligare minst 50 årsarbetare krävs för att klara den ökande arbetsbelastningen och extraarbetet beräknas kosta omkring 17 miljoner kronor.

Det är klart att extrainsatsen ska göras nånstans i södra Sverige, men exakt var är ännu inte beslutat.